Skip to content Skip to footer

Harmonogram kursów IPMA D

8-dniowy kurs realizujemy w formule szkolenia stacjonarnego w Poznaniu

 • 12-13
  kwietnia
  2024

 • 26-27
  kwietnia
  2024

 • 10-11
  maja
  2024

 • 17-18
  maja
  2024

Program kursu certyfikacyjnego IPMA D

Dzień 1.
Action's image
Projekty, portfele, programy. Cele i sukces projektu

 1. Wstęp do zarządzania projektami.
 2. Pojęcie projektu, programu, portfela.
 3. Struktury organizacyjne.
 4. Rodzaje celów. Funkcje i hierarchizacja celów.
 5. Zasady definiowania celów (SMART). Wskaźniki pomiaru celów.
Dzień 2.
Action's image
Model fazowy. Interesariusze i struktury projektu

 1. Rola i znaczenie otoczenia projektu.
 2. Uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w celach projektu.
 3. Rodzaje interesariuszy. Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań.
 4. Struktura projektu.
Dzień 3
Action's image
WBS. Harmonogram i ścieżka krytyczna

 1. Pojęcie WBS (struktura podziału prac) i jego znaczenie w planowaniu projektu.
 2. Macierz ról i obowiązków.
 3. Diagram sieciowy.
 4. Harmonogram. Wykres Gantta.
 5. Bufory i optymalizacja harmonogramu projektu.
Dzień 4.
Action's image
Planowanie i bilansowanie zasobów. Koszty i budżet

 1. Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie.
 2. Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia.
 3. Koszty i estymacja kosztów. Budżet projektu.
 4. Histogram kosztów i krzywa kosztów całkowitych.
 5. Finansowanie projektu.
Dzień 5.
Action's image
Monitorowanie. Earned Value. Prognozowanie odchyleń

 1. Metoda Earned Value
 2. Analiza trendów kamieni milowych
 3. Ocena opłacalności projektów
 4. Ćwiczenia praktyczne – ocena opłacalności projektu, monitorowanie wykonania projektu przy użyciu metody EV
Dzień 6.
Action's image
Zespół i motywowanie. Komunikacja i konflikt. Zarządzanie ryzykiem

 1. Role i etapy rozwoju zespołu projektowego (model Tuckman’a)
 2. Modele komunikacji. Plan komunikacji
 3. Definicja ryzyka (szanse i zagrożenia)
 4. Klasyfikacja ryzyka. Metody oceny ryzyka w projekcie.
 5. Strategie zarządzania ryzykiem
Dzień 7.
Action's image
Powtórka

 1. Przypomnienie i usystematyzowanie technik zarządzania projektem
 2. Przygotowanie do egzaminu.
Dzień 8.
Action's image
Warsztat utrwalający

 1. Wskazanie obszarów do uzupełnienia
 2. Dalsze usystematyzowanie technik zarządzania projektem

Podsumowanie

Cena:
4200 zł zł netto

Zadaj pytanie:

karol.kozak@pl.gt.com

+48 721 771 325

 

Liczba godzin:
64h

Formuła:
Szkolenie stacjonarne

Miejsca:
Poznań

Egzamin:
950 zł netto
(płatny dodatkowo)

ZAPISY ZAKOŃCZONE!

Formularz kontaktowy  Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skrzynkę mailową poprzez adres e-mail: iod@pl.gt.com. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dla celów realizacji umowy, czyli przeprowadzenia kursu przygotowującego do certyfikacji IPMA 4-L-C – Poziom D oraz wydania certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie. Podstawy przetwarzania danych osobowych mogą wynikać także z realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. czynności rachunkowo-księgowe), czy też z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ew. ochrona przed roszczeniami). Jeżeli wyraziłeś zgodę, dane przetwarzamy także na podstawie Twojej zgody do celów marketingowych, tj. wysyłka informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora i spółki powiązane (za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego adresu e-mail i/lub za pośrednictwem podanego numeru telefonu). Twoje dane osobowe mogą trafić do podmiotów przetwarzających danych osobowe na nasze zlecenie tj. przede wszystkim zewnętrzni dostawcy rozwiązań informatycznych, jak i podmiot realizujący egzamin certyfikujący systemu IPMA 4 LC. Wyżej wymienieni dostawcy usług informatycznych mogą transferować Twoje dane osobowe do tzw. krajów trzecich, tj. poza EOG. Zabezpieczeniem transferu są przede wszystkim standardowe klauzule umowne. Pamiętaj, że Twoja zgoda może być w każdej chwili wycofana. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem Twoich danych osobowych. Pozostałe informacje o szczegółach przetwarzania, a w tym o odbiorcach danych, okresach przetwarzania, czy też na temat rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych odnajdziesz w Polityce prywatności Grant Thornton Frąckowiak P.S.A.

  Czym jest IPMA?

  IPMA jest jednym z trzech kluczowych standardów zarządzania projektami na świecie. System certyfikacji IPMA (4-L-C) został opracowany jako proces ciągłego doskonalenia kompetencji Kierownika Projektu / Project Managera.

  Certyfikacja IPMA odbywa się na czterech poziomach:
  • Poziom A – Dyrektor Projektu

  • Poziom B – Starszy Kierownik Projektu

  • Poziom C – Kierownik Projektu

  • Poziom D – Specjalista ds. Zarządzania Projektami

  Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest standard IPMA® Individual Competence Baseline – ICB, wersja 4.0, który określa 29 elementów kompetencji wymaganych od Kierownika Projektu / Project Managera, tworzących Oko Kompetencji.

  Kompetencje określone są w trzech obszarach:
  • Ludzie

   Określa kompetencje osobiste i interpersonalne niezbędne dla skutecznego uczestniczenia w/lub kierowania projektem, programem lub portfelem

  • Praktyka

   Określa techniczne aspekty zarządzania projektami, programami i portfelami

  • Perspektywa

   Definiuje kontekstowe umiejętności i wiedzę

  Korzyści kursu IPMA D

  Dla uczestnika:

  • Nauczysz się unikatowych, uznanych, światowych standardów zarządzania projektami
  • Zdobędziesz umiejętność wykorzystania metod i narzędzi, stanowiących element wytycznych metodyki IPMA
  • Wzmocnisz prestiż osobisty i własną markę jako project manager
  • Uzyskasz uznawany na świecie międzynarodowy certyfikat, potwierdzający kwalifikacje i kompetencje zawodowe
  • Poznasz innych project managerów, z którymi będziesz mógł wymienić się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z waszych organizacji

  Dla organizacji:

  • Wzrost prestiżu organizacji funkcjonującej w oparciu o kompetentnych doświadczonych Project Managerów
  • Wzrost efektywności i skuteczności działania i prowadzenia projektów
  • Zbudowanie kultury projektowej w organizacji
  • Wzrost pewności osiągnięcia sukcesu
  • Ograniczenie zagrożeń i zwiększenie wykorzystania szans biznesowych

  Dlaczego Grant Thornton?

  Od 2018 roku jesteśmy Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA Polska.

  Status Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej to gwarancja szkoleń o najwyższym standardzie, a także profesjonalnego przygotowania do egzaminu przez certyfikowanych i doświadczonych trenerów – praktyków biznesu i zarządzania projetkami.

  Do współpracy dedykujemy trenerów, który oprócz wiedzy merytorycznej posiadają praktyczne doświadczenie biznesowe.

  Nasi trenerzy to

  • Autoryzowani Trenerzy IPMA Polska
  • Asesorzy Międzynarodowej Nagrody (International Project Excellence Award) lub Polskiej Nagrody (Polish Project Excellence Award) dla najlepiej zarządzanych projektów przyznawanych corocznie w konkursie IPMA
  • Certyfikowani Project Managerowie (w tym w metodyce IPMA – poziom D i C)

  Team of Organizers

  Thanks to Our Amazing Sponsors